moomall | Network Social Commerce

ติดต่อผู้แนะนำ : กวินพัฒน์  เบอร์โทร : 0901020066
Line ID : 0901020066 l Code moomall

  สำหรับคนที่เป็น Pacer แล้วเท่านั้น

   คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ
  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)

     


 ผู้แนะนำ webmaster 
 
  ผู้สนใจธุรกิจล่าสุด
2020-12-23 Klitsana Kumchaiyaphum
2020-12-09 สุรศักดิ์ นามดี
2020-09-21 ปราณี ปัสยามาตร
2020-09-19 ศุภกิจ ศรีเมือง
2020-09-18 มณเฑียร อิ่มอรุณ
2020-09-03 ดำรงค์ อิ่มอรุณ
2020-08-29 ชัชชษา พรมภักดี
2020-08-27 กฤติยา ศรีเมือง
2020-08-15 ภัคฐากัญญ์ หงษ์คำจันทร์
2020-08-13 กนิษฐา มุกดา
2020-08-09 มนูญ พนมโคมไพร


  ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้แนะนำ : กวินพัฒน์ พัชรชัยวัฒน์

คลิก เบอร์โทร 0901020066
คลิก Line : 0901020066
คลิก Facebook: 
Code moomall :
  รู้จักผู้แนะนำ

Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email